regały standardowe

Regały paletowe SP80 - Wszechstronny system składowania

Regały paletowe to najbardziej uniwersalny system składowania pozwalający na rozwiązanie każdego problemu związanego z przechowywaniem towaru na różnego rodzaju paletach, począwszy od EURO-palet, przez palety o specjalnych wymiarach, aż do dużych kontenerów.   

 

Głównym założeniem i celem tego rodzaju systemu jest maksymalizacja powierzchni składowania, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości i uniwersalności elementów.

Proste rozwiązania okazują się bardzo często najlepsze, dlatego regały paletowe standardowe to system najczęściej wybierany przez użytkowników.

Zalety regałów standardowych:

  • proste i szybkie dostosowanie systemu do każdego rodzaju ładunku, jego objętości i wagi
  • uniwersalność elementów – system opiera się na tych samych standardowych komponentach

  • szeroka gama akcesoriów – gwarancja znalezienia właściwego rozwiązania

  • łatwe przystosowanie regałów do istniejącej infrastruktury, do używanych urządzeń i pojazdów, np. możliwość dopasowania szerokości korytarzy do stosowanego wózka widłowego

  • możliwość wytyczenia drogi dla wózka widłowego w wąskim korytarzu - w sposób mechaniczny poprzez zamontowanie w podłodze ograniczników lub w sposób elektryczny przy użyciu indukcyjnej sygnalizacji w podłodze

  • zastosowanie możliwie wysokich regałów – ich wysokość ograniczają jedynie wymiary magazynu i rodzaj stosowanego wózka